Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54142
Title: Адаптація працівників до системи управління знаннями (Knowledge Management) в організаціях
Authors: Шостак, Оксана Григорівна
Keywords: дипломна робота
адаптація самоставлення
самовідношення
самооцінка
я-концепція
мотивація на успіх
професійна діяльність
Issue Date: 28-Dec-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дипломна робота містить теоретичний аналіз теоретико-методологічні підходи у дослідженні чинників психологічної адаптації особистості; Використовувались такі методи дослідження: «Тест двадцяти висловлювань» М. Куна і Т. МакПартленда для визначення змістових та кількісних показників актуальної та проспективної ідентичності особистостей, методика діагностики соціальнопсихологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда для визначення рівня соціальнопсихологічної адаптації, методика дослідження самоставлення С. Р. Пантилєєва, методика діагностики самоактуалізації особистості, тест діагностики полімотиваційних тенденцій «Я»-концепції С.М. Петрової для визначення особливостей адаптованості працівників за внутрішніми критеріями, тест на самоактуалізацію особистості А.В. Лазукіна.Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендовані використовувати при адаптації працівників організацій до системи управління знаннями (Knowledge management); також рекомендовано використовувати результати під час створення та проведення тренінгів та групових форм роботи для підвищення адаптації працівників з метою підвищення мотивації у особистому житті, у професійній та творчій діяльності.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 25.05.2021р. №311/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти в репозиторії університету". Керівник дипломної роботи: доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Помиткіна Л.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/54142
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шостак О.Г..pdfДиплом з пояснювальною запискою2.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.