Колективні монографії ФНСА : [50] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Logo

Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі [28]

У монографії представлені результати наукових розвідок вчених факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету України. Сфери архітектури, будівництва, дизайну та мистецтвознавства взаємопов’язані зі становленням та розвитком авіаційної галузі. Дослідження взаємовпливу, синтезу технічних рішень й герменевтики духу, що утворює нову парадигму людської діяльності, є важливим науковим напрямом гуманітаристики. Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями «022 Дизайн», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «191 Архітектура та містобудування», «192 Будівництво та цивільна інженерія» та ін.

Logo

Проєктування та будівництво аеродромних комплексів [1]

У монографії викладено теоретичні та практичні основи проєктування, будівництва аеродромних комплексів, а також науково-технічного супроводу цих робіт. Наводяться приклади складних науково-технічних задач розвитку аеродромів Києва, Одеси та Вінниці, вирішених науково-педагогічним персоналом факультету архітектури, будівництва та дизайну Національного авіаційного університету. Для наукових та інженерно-технічних працівників, зайнятих проєктуванням і будівництвом аеродромів, а також для викладачів і здобувачів вищої освіти спеціальностей 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій».

Logo

Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України, том 1 [21]

У монографії, присвяченій 90-літньому шляху підготовки інженерних кадрів цивільної авіації, представлені результати наукових розвідок вчених факультету наземних споруд і аеродромів Національного авіаційного університету України. Такі галузі, як архітектура, будівництво, дизайн, геодезія та землеустрій, що вивчаються на факультеті, тісно пов’язані з розвитком авіаційної галузі. Монографія буде корисна для науковців, а також здобувачів вищої освіти за спеціальностями 022 «Дизайн», 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій» та ін.